LeKin osakeantiin on vielä hetki mahdollista osallistua!

19.09.2017

 

Jotta Lempäälässä olisi mahdollista pelata huippukiekkoa jatkossakin, järjestetään seuran taloutta vahvistava osakeanti. Mukaan LeKin osakeomistajaksi pääsee jo pienellä 100 € panostuksella ja suuremmalla panostuksella on paremmat edut! LIITY SIIS MUKAAN LEMPÄÄLÄLÄISEN MESTISSEURAN OMISTAJIIN!

 

Leki Hockey Oy
y-tunnus 2475322-6

Leki Hockey Oy:n hallituksen päätös suunnatusta osakeannista

 

1. Osakeantivaltuutus

Yhtiön yhtiökokous on 14.11.2016 antanut yhtiön hallitukselle valtuutuksen päättää suunnatusta osakeannista. Yhtiöllä on 823 osaketta ennen nyt toteutettavaa osakeantia. Jokaisella osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja yhtäläinen oikeus osinkoon.

 

2. Osakkeiden määrä ja merkintä

Osakkeita annetaan enintään 1 000 kappaletta. Osakkeet ovat uusia osakkeita. Osakkeet maksetaan rahana tai osakkeita voidaan maksaa merkitsijän yhtiöltä olevalla saatavalla.

Annettavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi yleisölle osana yhtiön jatkon kannalta tarpeellista rahoitusta. Osakeannilla kerättävät varat käytetään Mestis-tasoisen jääkiekkoilun kehittämiseen Lempäälässä ja Pirkanmaalla.

 

3. Merkintähinta ja sen merkintä taseessa

Kunkin osakkeen merkintähinta on 100,00 euroa.

Merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja näin ollen yhtiön osakepääomaa ei koroteta tämän osakeannin perusteella.

 

4. Merkintäaika ja –paikka, maksuehdot

Osakkeiden merkintäaika alkaa 7.3.2017. Osakkeet merkitään ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen osakeanti(a)lekimestis.fi. Sähköpostiviestissä ilmoitetaan Osakkeiden merkitsijän nimi, yhteystiedot ja merkittävien osakkeiden määrä.

Uusien Osakkeiden rahalla maksettavat merkintähinnat on suoritettava kokonaisuudessaan yhtiön pankkitilille yhden viikon kuluessa merkinnästä. Yhtiön hallitus voi päättää pidentää Osakkeiden merkintähintojen maksuaikaa.

Osakkeita voi merkitä myös maksamalla merkintähinnan yhtiön pankkitilille. Maksun viesti-tiedossa tulee mainita merkitsijän nimi.

Yhtiön pankkitili, jolle merkintähinnat on maksettava, on FI54 1781 3000 0017 81.

 

5. Osinko-oikeus ja muut oikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon sekä muut oikeudet yhtiössä osakkeiden rekisteröimisestä lukien.

 

6. Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on mahdollistaa Yhtiön jatkon kannalta tarpeellinen rahoitus. Tästä syystä osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

 

7. Osakkeenmerkitsijän edut

Uusien osakkeiden merkitsijöille annetaan seuraavat edut:

- Kahden (2) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan Leki-huivi.

- Viiden (5) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan yksi peruskausikortti runkosarjaan kaudelle 2017-2018.

- Kymmenen (10) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan yksi peruskausikortti runkosarjaan kaudelle 2017-2018 sekä aito ”Game Worn”-pelipaita aikaisemmalta pelikaudelta.

- Kahdenkymmenen (20) uuden osakkeen merkitsijälle annetaan yhdessä Lekin kauden 2017-18 runkosarjan kotiottelussa käyttöön aitio.

- Lisäksi kaikki yhtiön osakkeiden omistajat ovat automaattisesti mukana Omistaja Klubissa, joka perustetaan kaudelle 2017-2018.

 

8. Muut osakeantiehdot

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.

Yhtiön hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista ja osakeannista aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

 

Osakeanti2017 leki

Design: Mainostoimisto Ajaton | Nopeuden ja turvallisuuden takaa webStage Teknologia © online.fi